VALPRO produktu lietošanas instrukcijas

Klasiskās līnijas degvielas kannas atvēršana

1

Novietot degvielas kannu uz līdzena, stabila pamata.

2

Pagriezt sprūdu un vilkt to ārā no atslēgas līdz atdurei.

3

Ceļot uz augšu, atvērt atslēgu līdz tās ragi pilnībā atbrīvojas no aptveres.

4

Pavelkot aiz atslēgas atpakaļ, nocelt vāciņu no kakliņa.

5

Vāciņa eņģi nosēdināt uz leju, nofiksējot vāciņu.

VIDEO INSTRUKCIJA: