VALPRO produktu lietošanas instrukcijas

Degvielas izlējēja “Universal Spout” noņemšana no Klasiskās līnijas degvielas kannas

1

Atvilkt izlējēja atslēgu, lai noņemtu produktu no degvielas kannas.

2

Noņemt izlējēju.

3

Svarīgi!
Pirms degvielas kannas vāciņa aizvēršanas, aiz atslēgas pavilkt vāciņu ar eņģi uz augšu.

4

Bīdīt atslēgu uz priekšu, vāciņam pilnībā nosedzot kakliņa atvērumu.

Ja atslēga ar vāciņu nebīdās uz priekšu – skatīt punktu nr.3.
Atslēgai ar vāciņu jābīdās viegli. Veicot aizvēršanu, pielietojot pārmērīgu spēku, tiks sabojāta degvielas kanna.

 

5

Aizvērt atslēgu, nospiežot atslēgu uz leju līdz atdurei.

6

Bīdīt sprūdu cauri atslēgai un pagriezt to par 90 grādiem.

7

Uzmanību!
Sagāžot degvielas kannu, pārliecināties par tās hermētiskumu pēc katras degvielas kannas lietošanas reizes.

8

Ja degvielas kanna ir aprīkota ar degvielas izlējēja turētāju, piestiprināt izlējēju pie turētāja vieglākai pārvietošanai.

VIDEO INSTRUKCIJA: