VALPRO produktu lietošanas instrukcijas

Brīdinājumi un ieteikumi degvielas izlējējiem Flexi un Universal

UZMANĪBU!

Degviela var atrasties ZEM SPIEDIENA un ir iespējama degvielas IZŠĻĀKŠANĀS! Pie paaugstinātas degvielas temperatūras (virs 50°C) noslēgtā degvielas kannā, kā arī augstkalnu apstākļos (300+ metri virs jūras līmeņa), degvielas kannā var veidoties paaugstināts spiediens. Strauji atverot degvielas kannu šādos apstākļos, iespējama degvielas izšļākšanās.

Atvērt degvielas kannu lēnām un uzmanīgi.

Neuzpildīt degvielas kannu vairāk par tās nominālo tilpumu.

Neglabāt degvielas kannu karstumā un tiešos saules staros. Neglabāt degvielas kannu mitrās vietās un lietū.

Degviela un tās tvaiki ir viegli uzliesmojoši, darbojoties ar degvielas kannu nesmēķēt, nelietot atklātu liesmu.

Uzpildot agregātus, dzinējus, u.c., vienmēr ievērojiet ražotāja norādījumus. Degvielas uzpildi aizliegts veikt karstiem un/vai darbojošiem agregātiem!

Degvielas kannu uzglabāt bērniem nepieejamās vietās un labi ventilētās telpās.

IETEIKUMI

Izlējējs ir saderīgs tikai ar SIA VALPRO ražotajām 5, 10 un 20 litru degvielas kannām. SIA VALPRO nenes nekādu atbildību par produkta savietojamību ar cita ražotāja metāla degvielas kannām.

Šis izlējējs ir speciāli aprīkots ar gaisa kanālu, kas nodrošina gaisa pieplūdi degvielas kannā degvielas liešanas laikā. Tādējādi degvielas kannā neveidojas vakuums un tiek nodrošināta ātra un ērta degvielas izliešana.

Uzmanību!!! Uzsākot vai pārtraucot izliešanu, iespējama neliela degvielas daudzuma noplūde no gaisa pieplūdes cauruma!

Pārliecināties vai blīve nav bojāta (saplaisājusi, pārplīsusi). Bojājuma gadījumā to nomainīt.

VALPRO “Flexi Spout” un “Universal Spout” degvielas plūsma neapstājas automātiski. Liešanas laikā sekot iepildītās degvielas līmenim un savlaicīgi pārtraukt liešanu.

Pēc izlējēja lietošanas noņemt izlējēju no degvielas kannas un aizvērt degvielas kannas vāciņu. Pārliecināties, ka degvielas kanna ir aizvērta hermētiski. Atcerēties, ka pēc lietošanas izlējēja iekšpuse un blīve ir pārklāta ar degvielu.

Transportējot degvielas kannu, izlējējam jābūt noņemtam no degvielas kannas kakliņa, jo tas nenodrošina degvielas kannas hermētiskumu.