VALPRO produktu lietošanas instrukcijas

Klasiskās līnijas degvielas kannas aizvēršana

1

Svarīgi!
Pirms aizvērt degvielas kannas vāciņu, aiz atslēgas pavilkt vāciņu ar eņģi uz augšu.

2

Bīdīt atslēgu uz priekšu, vāciņam pilnībā nosedzot kakliņa atvērumu.

Ja atslēga ar vāciņu nebīdās uz priekšu – skatīt punktu nr.1.
Atslēgai ar vāciņu jābīdās viegli. Veicot aizvēršanu, pielietojot pārmērīgu spēku, tiks sabojāta degvielas kanna.

 

3

Aizvērt atslēgu, nospiežot atslēgu uz leju līdz atdurei.

4

Bīdīt sprūdu cauri atslēgai un pagriezt to par 90 grādiem.

5

Uzmanību!
Sagāžot degvielas kannu, pārliecināties par tās hermētiskumu pēc katras degvielas kannas lietošanas reizes.

VIDEO INSTRUKCIJA: