VALPRO produktu lietošanas instrukcijas

Degvielas izlējēja “Universal Spout” pievienošana Klasiskās līnijas degvielas kannai

1

Novietot degvielas kannu uz līdzena, stabila pamata.

2

Pagriezt sprūdu un vilkt to ārā no atslēgas līdz atdurei.

3

Ceļot uz augšu, atvērt atslēgu līdz tās ragi pilnībā atbrīvojas no aptveres.

4

Pavelkot aiz atslēgas atpakaļ, nocelt vāciņu no kakliņa.

5

Vāciņa eņģi nosēdināt uz leju, nofiksējot vāciņu.

6

Uzlikt izlējēju, pilnībā nosedzot degvielas kannas kakliņa atvērumu.

7

Iebīdīt atslēgas ragus aptveres atvērumos un nospiest izlējēja atslēgu uz leju līdz atdurei.

VIDEO INSTRUKCIJA: