VALPRO produktu lietošanas instrukcijas

Degvielas izlējēja “Flexi Spout” noņemšana no Progresīvās līnijas degvielas kannas

1

Noskrūvēt izlējēju no degvielas kannas pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

2

Noņemt izlējēju.

3

Uzlikt degvielas kannas vāciņu. Aizvērt degvielas kannu, skrūvējot degvielas kannas vāciņu pulksteņrādītāja virzienā.

4

Skrūvēt vāciņu līdz jūtama blīves pretestība. Pēc tam pagriezt vāciņu vēl par 1/4 daļu apgrieziena. Neaizskrūvēt vāciņu pārāk stingri, var rasties grūtības to atskrūvēt.

5

Uzmanību!
Sagāžot degvielas kannu, pārliecināties par tās hermētiskumu pēc katras degvielas kannas lietošanas reizes.

6

Ja degvielas kanna ir aprīkota ar degvielas izlējēja turētāju, piestiprināt izlējēju pie turētāja vieglākai pārvietošanai.

VIDEO INSTRUKCIJA: