VALPRO produktu lietošanas instrukcijas

Skrūvējamās degvielas kannas aizvēršana

1

Uzlikt degvielas kannas vāciņu.

2

Aizvērt degvielas kannu, skrūvējot degvielas kannas vāciņu pulksteņrādītāja virzienā.

3

Skrūvēt vāciņu līdz jūtama blīves pretestība. Pēc tam pagriezt vāciņu vēl par 1/6 daļu apgrieziena. Neaizskrūvēt vāciņu pārāk stingri, var rasties grūtības to atskrūvēt.

4

Uzmanību!
Sagāžot degvielas kannu, pārliecināties par tās hermētiskumu pēc katras degvielas kannas lietošanas reizes.

VIDEO INSTRUKCIJA: