VALPRO produktu lietošanas instrukcijas

Brīdinājumi un ieteikumi degvielas “Smart Spout” izlējējiem

UZMANĪBU!

Degviela var atrasties ZEM SPIEDIENA un ir iespējama degvielas IZŠĻĀKŠANĀS! Pie paaugstinātas degvielas temperatūras (virs 50°C) noslēgtā degvielas kannā, kā arī augstkalnu apstākļos (300+ metri virs jūras līmeņa), degvielas kannā var veidoties paaugstināts spiediens. Strauji atverot degvielas kannu šādos apstākļos, iespējama degvielas izšļākšanās.

Atvērt degvielas kannu lēnām un uzmanīgi.

Neuzpildīt degvielas kannu vairāk par tās nominālo tilpumu.

Neglabāt degvielas kannu karstumā un tiešos saules staros. Neglabāt degvielas kannu mitrās vietās un lietū.

Degviela un tās tvaiki ir viegli uzliesmojoši, darbojoties ar degvielas kannu nesmēķēt, nelietot atklātu liesmu.

Uzpildot agregātus, dzinējus, u.c., vienmēr ievērojiet ražotāja norādījumus. Degvielas uzpildi aizliegts veikt karstiem un/vai darbojošiem agregātiem!

Degvielas kannu uzglabāt bērniem nepieejamās vietās un labi ventilētās telpās.

IETEIKUMI

Izlējējs ir saderīgs tikai ar SIA VALPRO ražotajām 5 un 10 litru degvielas kannām. SIA VALPRO nenes nekādu atbildību par produkta savietojamību ar cita ražotāja metāla degvielas kannām.

VALPRO “SMART SPOUT” degvielas izlējējs nav izmantojams ar VALPRO 20L degvielas kannām, jo pilnas degvielas kannas masa ir par lielu, lai to atbalstītu uz izlējēja.

Pārliecināties vai blīve nav bojāta (ieplaisājusi, pārplīsusi). Bojājuma gadījumā to nomainīt.

VALPRO “Smart Spout” degvielas izlējējs aprīkots ar automātisku uzpildes apstāšanās funkciju, uzpilde tiek pārtraukta degvielai sasniedzot degvielas izlējēja uzgali vai noceļot izlējēju no uzpildāmās bākas kakliņa.

Pirms katras degvielas liešanas un izlējēja noņemšanas, nospiest “Smart Spout” izlējēja uzgali, lai izlīdzinātu degvielas tvaiku spiedienu.

Pēc izlējēja lietošanas noņemt izlējēju no degvielas kannas un aizvērt degvielas kannas vāciņu. Pārliecināties, ka degvielas kanna ir aizvērta hermētiski. Atcerēties, ka pēc lietošanas izlējēja iekšpuse un blīve ir pārklāta ar degvielu.

Transportējot degvielas kannu, izlējējam ir jābūt noņemtam no degvielas kannas kakliņa.