VALPRO produktu lietošanas instrukcijas

Progresīvās līnijas degvielas kannas atvēršana

1

Novietot degvielas kannu uz līdzena, stabila pamata.

2

Atvērt degvielas kannu, skrūvējot degvielas kannas vāciņu pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

3

Ērtībai – noskrūvēto vāciņu, ar vāciņā iestrādātā magnēta palīdzību, piestiprināt pie degvielas kannas.

VIDEO INSTRUKCIJA: