VALPRO produktu lietošanas instrukcijas

Degvielas izlējēja “Smart Spout” noņemšana no Klasiskās līnijas degvielas kannas

VALPRO SMART SPOUT degvielas izlējējs ir saderīgs tikai ar SIA VALPRO ražotajām 5L un 10L degvielas kannām.
SIA VALPRO nenes nekādu atbildību par produkta savietojamību ar cita ražotāja metāla degvielas kannām.

1

Nospiest izlējēja uzgali, lai samazinātu degvielas tvaiku spiedienu degvielas kannā.

2

Atvilkt izlējēja atslēgu, lai noņemtu produktu no degvielas kannas.

3

Noņemt izlējēju.

4

Svarīgi!
Pirms degvielas kannas vāciņa aizvēršanas, aiz atslēgas pavilkt vāciņu ar eņģi uz augšu.

5

Bīdīt atslēgu uz priekšu, vāciņam pilnībā nosedzot kakliņa atvērumu.
Ja atslēga ar vāciņu nebīdās uz priekšu – skatīt punktu nr.4.
Atslēgai ar vāciņu jābīdās viegli. Veicot aizvēršanu, pielietojot pārmērīgu spēku, tiks sabojāta degvielas kanna.

6

Aizvērt atslēgu, nospiežot atslēgu uz leju līdz atdurei.

7

Bīdīt sprūdu cauri atslēgai un pagriezt to par 90 grādiem.

8

Uzmanību!
Sagāžot degvielas kannu, pārliecināties par tās hermētiskumu pēc katras degvielas kannas lietošanas reizes.

9

Ja degvielas kanna ir aprīkota ar degvielas izlējēja turētāju, piestiprināt izlējēju pie turētāja vieglākai pārvietošanai.

VIDEO INSTRUKCIJA: